Ombildningar

Vi erbjuder helhetslösningar när det kommer till ombildningar av fastigheter till bostadsrättsföreningar. Från de inledande förhandlingarna med fastighetsägaren finns vi tillgängliga genom hela processen till det att ombildningen är genomförd och lyckad.

Med vårt kunnande finns vi till stöd och rådgivning i alla moment. Allt ifrån att ge styrelsen sakkunnig hjälp med förhandling, besiktning och värdering till att erbjuda de enskilda medlemmarna ekonomisk rådgivning och hjälp med lån etc.

Var börjar vi?

En ombildningsprocess kan initieras på initiativ av fastighetsägaren eller av de boende i fastigheten.

Oavsett vilket kan vi hjälpa er utreda förutsättningarna för en ombildning. Kontakta oss idag för en förutsättningslös diskussion.

Ombildning för fastighetsägare

Att sälja fastigheten till en bostadsrättsförening är ofta en god affär. Vi bistår med kunskap och finner en lösning optimalt anpassad för era förutsättningar.

3D-delning

Den nya lagen som möjliggör tredimensionell fastighetsdelning ger er förutsättningar att dela fastigheten på det för er bästa sättet och därigenom realisera latenta övervärden i fastigheten.